Image
Loading
Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam


Nguồn tin:baoquangninh.com.vn
  • Cập nhật:04/01/2022 09:31:31 SA

Năm 2021, mặc dù phải đối mặt với những khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh vẫn nỗ lực đạt được kết quả nổi bật trên nhiều lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội, du lịch... Dưới đây là 10 sự kiện tiêu biểu của tỉnh Quảng Ninh năm 2021 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội nhà báo tỉnh, Sở Thông tin Truyền thông và Trung tâm Truyền thông tỉnh phối hợp tổ chức bình chọn.Nguồn tin:baoquangninh.com.vn