Image
Loading
Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam


Nguồn tin:dch.gov.vn
  • Cập nhật:18/04/2019 07:53:03 CH

Di sản thế giới là tài sản chung của nhân loại, bảo tồn và phát huy giá trị di sản thế giới là nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế. Ngày 18/4/1982, nhân Hội nghị chuyên đề do Hội đồng Quốc tế về di tích và di chỉ (gọi tắt là ICOMOS) tổ chức tại Tunisia, “Ngày Quốc tế về di chỉ và di tích” đã được Ban điều hành ICOMOS đề xuất tổ chức đồng thời trên toàn thế giới.


 Ý tưởng này được Hội nghị toàn thể lần thứ 22 của UNESCO thông qua vào tháng 11/1983, trong đó, khuyến khích các nước thành viên tự xem xét khả năng của mình để lấy ngày 18/4 hàng năm là “Ngày Quốc tế về di chỉ và di tích”. Theo cách gọi truyền thống thì đây là “Ngày Di sản thế giới”.
ICOMOS đã đưa ra một số đề xuất để các quốc gia thành viên tổ chức “Ngày Di sản thế giới”:
- Tham quan miễn phí các di tích lịch sử, các công trình đang được tu bổ, tôn tạo.
- Viết bài đăng trên các báo, tạp chí, truyền hình và đài phát thanh.
- Treo biểu ngữ tại quảng trường và những nơi giao thông công cộng nhằm kêu gọi sự chú ý đến ngày này và việc bảo vệ di sản văn hóa.
- Tổ chức các buổi thảo luận tại trung tâm văn hóa, hội trường thành phố và các khu vực công cộng khác.
- Mời các chuyên gia trong và ngoài nước trả lời phỏng vấn, tham gia Hội thảo.
- Triển lãm (ảnh, tranh vẽ...).
- Xuất bản sách, bưu thiếp, tem, áp phích.
- Trao thưởng cho những tổ chức và cá nhân có những đóng góp xuất sắc cho việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa hoặc xuất bản một ấn phẩm xuất sắc về chủ đề này.
- Khánh thành một tượng đài mới xây dựng hoặc một di tích mới được tu bổ, tôn tạo.
- Tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức cho trẻ em và thanh thiếu niên về vai trò, giá trị của di sản văn hóa cũng cần được đặc biệt quan tâm.
- Khuyến khích các cơ hội “giao lưu/kết nghĩa” giữa các tổ chức có liên quan nhằm tăng cường hợp tác, trao đổi học thuật thông qua việc tổ chức các cuộc họp, hội thảo hoặc cùng xuất bản các ấn phẩm về chủ đề bảo vệ di sản văn hóa.

Nguồn tin:dch.gov.vn