Nguồn tin:BTQN
 • Cập nhật:14/01/2020 04:43:04 CH

Thực hiện Hướng dẫn số 308-KH/TU, ngày 04/7/2019 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh; Kế hoạch số 104-KH/ĐUK, ngày 27/7/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh; Kế hoạch số 41-KH/ĐU, ngày 24/9/2019 của Đảng ủy cơ quan Sở Văn hóa và Thể thao về việc tổ chức Đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Sáng ngày 13/01/2020, Chi bộ Bảo tàng Quảng Ninh tiến hành Đại hội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đây là Đại hội được Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao chọn làm Đại hội điểm.


Quang cảnh Đại hội Chi bộ Bảo tàng Quảng Ninh lần thứ XVI (2020-2022)
 
Đến dự và chỉ đạo Đại hội, về phía Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh có đồng chí: Phạm Thị An Linh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tuyên giáo. Về phía Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao có các đồng chí: Nguyễn Thị Hạnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở; đồng chí Nguyễn Thanh Tùng – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Sở; các đồng chí Bí thư của 10 Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao. Về phía Chi bộ Bảo tàng Quảng Ninh có các đồng chí: Kiều Đinh Sơn – Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Giám đốc; Nguyễn Vũ Dũng – Phó Bí thư chi bộ cùng toàn thể đảng viên và các quần chúng ưu tú đang trong giai đoạn chuẩn bị kết nạp Đảng có mặt đầy đủ.
 
Đ/c Nguyễn Thị Hạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở VHTT
phát biểu chỉ đạo Đại hội
 
Đại hội Chi bộ lần thứ XVI với sự điều hành của Đoàn Chủ tịch gồm các đồng chí: Kiều Đinh Sơn – Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Giám đốc cơ quan; Nguyễn Vũ Dũng – Phó Bí thư Chi bộ; Đỗ Thị Hường – Ủy viên ban Chi ủy. 
Đại hội đã được nghe đồng chí Kiều Đinh Sơn – Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ trình bày Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017 – 2020; Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ban chi ủy nhiệm kỳ 2017 – 2020 và Phương hướng, nhiệm vụ Đại hội lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020 – 2022 và Báo cáo tổng hợp các ý kiến tham gia vào văn kiện chính trị của Ban Chấp hành Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao. 
Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù có sự xáo trộn về mặt tổ chức và trên thực tế công tác còn gặp nhiều khó khăn nhưng Chi bộ đã đạt được những thành tích nổi bật trên tất cả các lĩnh vực. Có được kết quả đó là do có sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của BTV, BCH Đảng bộ Sở, cá nhân đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Sở và Ban lãnh đạo Sở; sự phối hợp chặt chẽ giữa các tập thể và cá nhân có liên quan; sự đoàn kết trong nội bộ Đảng; sự kết hợp chặt chẽ giữa cấp ủy với chuyên môn trong lãnh đạo, quản lý; các tổ chức đoàn thể đã phát huy vai trò của mình trong việc vận động đoàn viên thực hiện nhiệm vụ được phân công, cụ thể: 
- Về công tác xây dựng Đảng: được tăng cường trên cả 3 mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức. Kịp thời quán triệt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến toàn thể cán bộ Đảng viên và quần chúng. Công tác xây dựng nội bộ Đảng được coi trọng; Các nguyên tắc trong sinh hoạt đảng được thực hiện nghiêm túc, phát huy được vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên. Công tác phát triển đảng viên được quan tâm đầy đủ; Công tác kiểm tra giám sát được tiến hành thường xuyên và có kết quả tốt. 
Thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chi bộ lãnh đạo thực hiện tốt cuộc vận động về “đẩy mạnh học tập và làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng những nội dung cụ thể, thiết thực, qua đó tạo sự chuyển biến tích cực và hành động của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong công tác cũng như trong sinh hoạt. 
- Công tác lãnh đạo đoàn thể: Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã quan tâm lãnh đạo hoạt động của các tổ chức đoàn thể nhằm đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Vì vậy các tổ chức đoàn thể trong cơ quan đã phát huy vai trò trách nhiệm, thực hiện nhiệm vụ chính trị, tham gia xây dựng đảng, cơ quan đơn vị vững mạnh.
 
Ban Chi ủy Chi bộ Bảo tàng Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020 -2022 ra mắt Đại hội
 
- Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: 
+ Tham mưu xây dựng dự thảo quy hoạch; kế hoạch dài hạn, hàng năm; dự án, đề án chương trình theo chức năng, nhiệm vụ của Bảo tàng. Tổ chức thực hiện các dự án, đề án chương trình theo chức năng, nhiệm vụ của Bảo tàng. Tổ chức thực hiện các kế hoạch, dự án, các đề án khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 
+ Thực hiện chức năng, nhiệm vụ (Nghiên cứu – sưu tầm – trưng bày – kiểm kê – bảo quản – giáo dục) theo Quy chế hoạt động của hệ thống Bảo tàng công lập Việt Nam phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hóa của nhân dân. 
+ Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học về di sản văn hóa và phát huy giá trị di sản văn hóa; sưu tầm bổ sung tài liệu, tư liệu, hiện vật; kiểm tra, thống kê, phân loại, lưu trữ các hồ sơ quy hoạch, hồ sơ dự án, hồ sơ di tích, danh thắng thuộc Tỉnh.
+ Hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ cho các bảo tàng, nhà truyền thống, ban quản lý di tích của các địa phương, ngành, đơn vị cơ sở, tập thể và cá nhân trong tỉnh. 
+ Tổ chức lập hồ sơ khoa học di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn Tỉnh đề nghị cấp có thẩm quyền xếp hạng. 
+ Hướng dẫn tổ chức hoạt động nghiệp vụ, nghiên cứu khoa học phục vụ lĩnh vực quản lý, bảo quản, tu bổ, phục hồi, tôn tạo các di tích lịch sử - văn hóa danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng các cấp theo phân cấp và quy định của pháp luật. Phối hợp kiểm tra giám sát việc quản lý, bảo vệ khai thác tu bổ, tôn tạo, bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh theo quy định. 
+ Tham mưu cho Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao quản lý di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia; thực hiện việc tư vấn, giám sát các hoạt động trùng tu tô tạo di tích khi được giao nhiệm vụ. 
+ Xây dựng và thực hiện các nội dung liên quan đến quảng bá, thu hút khách đến tham quan Bảo tàng, phấn đấu lượng khách và nguồn thu năm sau cao hơn năm trước từ 20% trở lên. 
Chi bộ cũng nghiêm túc kiểm điểm và đưa ra một số mặt còn hạn chế như sau: Nội dung sinh hoạt chưa thực sự phong phú, đôi lúc, việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao hoàn thành với chất lượng chưa cao; việc tổ chức triển khai, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng tại một số thời điểm thực hiện chậm so với kế hoạch. 
Cùng với đó, Đại hội cũng đưa ra những phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ XVI (2020 – 2022) với những chỉ tiêu cụ thể như sau:
- Hàng năm, xây dựng tập thể Chi bộ đạt danh hiệu tổ chức cơ sở đảng “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên.
- Hàng năm 90% đảng viên trở lên được đánh giá, xếp loại đạt “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, trong đó 20% đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.
95% cán bộ, viên chức và người lao động; 100% đảng viên được tham gia học tập, quán triệt đầy đủ các Nghị quyết, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước. 100% đảng viên viết cam kết tu dưỡng rèn luyện theo chủ đề năm.
- Công tác phát triển Đảng: Trong nhiệm kỳ tới đặt chỉ tiêu kết nạp từ 03 đến 06 đảng viên mới; Cử từ 02 đến 03 đảng viên tham gia đào tạo lý luận chính trị. 
- Công tác chuyên môn: hoàn thành tốt các hoạt động chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 
- Công tác đoàn thể: Chú trọng chăm lo cải thiện đời sống cán bộ, viên chức và người lao động. Xây dựng tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên vững mạnh xuất sắc hàng năm và liên tục trong cả nhiệm kỳ. Thực hiện tốt vai trò tiên phong gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ chung của cơ quan. 
Qua các ý kiến tham luận, góp ý bổ sung trực tiếp tại Đại hội và ý kiến chỉ đạo của các đồng chí đại biểu thay mặt cho Lãnh đạo Sở, Thường trực Đảng ủy Sở, Đại hội thống nhất một số nội dung chủ yếu sau: 
- Nhất trí thông qua nội dung các báo cáo đã được trình bày tại Đại hội.
- Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2020 trên các lĩnh vực chuyên môn, đoàn thể và các nhiệm vụ khác.
- Thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng và các công tác khác theo quy định của ngành và của tỉnh.
Tại đại hội, các đảng viên đã tham luận làm rõ những thành tích của chi bộ, chỉ ra một số tồn tại, khó khăn, đồng thời kiến nghị một số giải pháp.
 
Các đồng chí đảng viên biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ Bảo tàng Quảng Ninh lần thứ XVI (2020-2022)
 
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Hạnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tích mà Chi bộ Bảo tàng Quảng Ninh đã đạt được trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, đồng thời góp ý và chỉ đạo nhằm định hướng hoạt động cho Chi bộ nhiệm kỳ XVI (2020-2022) cụ thể là: Bảo tàng Quảng Ninh là một đơn vị quan trọng của Sở Văn hóa và Thể thao vì vậy về công tác xây dựng Đảng: Cần mạnh về tư tưởng, vững về chính trị. Thực hiện tốt 19 điều Đảng viên không được làm, thực hiện nghiêm và tuân thủ pháp luật. Thực hiện tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, giải đáp kịp thời những thắc mắc của đảng viên… 
Thực hiện nghiêm công tác tập trung dân chủ, nguyên tắc của Đảng, kiểm tra Đảng. Tạo nguồn và phát triển Đảng viên mới; đề ra các giải pháp để phát triển Bảo tàng; đổi mới phát huy tiềm lực vốn có của Bảo tàng. Tiếp tục mở rộng mối quan hệ với các địa phương trong nước, trong tỉnh để tạo ra việc làm tăng thu nhập; tham mưu cho Sở về công tác chuyên môn. Đồng chí cũng đề nghị Bảo tàng Quảng Ninh điều chỉnh lại một số các chỉ tiêu đề ra cho nhiệm kỳ tới: 95% CBVC-NLĐ, 100% đảng viên được tham gia học tập, quán triệt đầy đủ các Nghị quyết, chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước; kết nạp 06 đảng viên mới. Mỗi năm Chi bộ phải có ít nhất có 01 cuộc kiểm tra, giám sát. Đồng thời đồng chí đề nghị Bí thư các chi bộ tiếp thu Đại hội điểm của Bảo tàng để triển khai cho Đại hội của Chi bộ mình. 
Đồng chí Kiều Đinh Sơn tiếp thu các ý kiến phát biểu chỉ đạo và góp ý của đồng chí Nguyễn Thị Hạnh.
Đại hội đã bầu ra Ban Chi ủy khóa mới gồm 5 đồng chí và bầu trực tiếp Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022. Theo đó, đồng chí Kiều Đinh Sơn, Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 tiếp tục tái đắc cử Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 và đồng chí Nguyễn Vũ Dũng tái đắc cử Phó Bí thư chi bộ. 
Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ Bảo tàng Quảng Ninh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2022. 
Với tinh thần quyết tâm, đổi mới, sáng tạo, toàn thể đảng viên Chi bộ tin tưởng rằng: Trong nhiệm kỳ tới, với tinh thần trách nhiệm cao, Chi ủy Chi bộ Bảo tàng Quảng Ninh sẽ phát huy được sức mạnh tập thể, đoàn kết, đồng lòng, ra sức phấn đấu thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVI đã đề ra trong nhiệm kỳ 2020 – 2022.
 
* Một số hình ảnh tại Đại hội
Đ/c Phạm Thị An Linh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội
Đ/c Nguyễn Thị Hạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở VHTT
tặng hoa chúc mừng Đại hội
 
 
 
 
 
 
Bài, ảnh: Đặng Thị Hoa
 
 

Nguồn tin:BTQN
 • Di sản văn hóa Phật giáo
 • Đèn cổ Việt Nam
phat giao

Thống kê truy cập

 • duong-link-khong-co Đang online: 95
  duong-link-khong-co Hôm nay: 54
  duong-link-khong-co Hôm qua: 4,281
  duong-link-khong-co Tuần này: 8,786
  duong-link-khong-co Tuần trước: 6,314
  duong-link-khong-co Tháng này: 206,995
  duong-link-khong-co Tháng trước: 257,520
  duong-link-khong-coTất cả: 2,349,853

Liên kết Website