Nguồn tin:BTQN
  • Cập nhật:31/12/2019 01:42:08 CH

Thực hiện Hướng dẫn số 2267/HD/LT-SVHTT ngày 05/12/2019 của Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Ninh về việc Tổ chức Hội nghị Công chức, Viên chức, Người lao động cơ quan, đơn vị năm 2020. Sáng ngày 30/12/2019, Bảo tàng Quảng Ninh tổ chức Hội nghị Cán bộ, Viên chức và Người lao động (CB,VC-NLĐ) năm 2020.


Quang cảnh Hội nghị
 
Đến dự và chỉ đạo Hội nghị, về phía Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Ninh có các đồng chí: Nguyễn Hồng Phương – Phó Giám đốc Sở; Đỗ Trọng Đạt – UVBTV, Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Công Đoàn Sở. Bảo tàng Quảng Ninh có Ban Chi ủy, Ban Lãnh đạo, Ban Chấp hành Công Đoàn, Đoàn thanh niên và toàn thể CB,VC–NLĐ cơ quan dự Hội nghị đông đủ.
 
Hội nghị với sự điều hành của Đoàn Chủ tịch gồm các đồng chí: Kiều Đinh Sơn – Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Giám đốc cơ quan; Nguyễn Thị Thu Hương – UV BCH Công đoàn; Tô Thị Bích Ngọc –Phó Bí thư Chi đoàn thanh niên.
 
Hội nghị đã được nghe Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo công khai tài chính năm 2019; Báo cáo công tác Thanh tra Nhân dân năm 2019; Báo cáo Tổng hợp các ý kiến tham gia góp ý vào các nội quy, quy chế, quy định trong hoạt động của cơ quan.
 
Qua các ý kiến tham luận, góp ý bổ sung trực tiếp tại Hội nghị và ý kiến chỉ đạo của các đồng chí đại biểu thay mặt cho Lãnh đạo Sở, Thường trực Công đoàn Sở, Hội nghị thống nhất một số nội dung chủ yếu sau:
 
- Nhất trí thông qua nội dung các báo cáo đã được trình bày tại Hội nghị.
 
- Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2020 trên các lĩnh vực chuyên môn, đoàn thể và các nhiệm vụ khác.
 
- Thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng và các công tác khác theo quy định của ngành và của tỉnh.
 
- Xây dựng tập thể cơ quan Bảo tàng Quảng Ninh đoàn kết, thống nhất và đề ra danh hiệu thi đua trong năm 2020. Đối với Danh hiệu tập thể: 01 Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh; 04 Giấy khen của Sở; 01 “Tập thể Lao động xuất sắc”. Đối với cá nhân: 100% CB, VC và NLĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ; 12 Chiến sỹ thi đua cơ sở; 03 Giấy khen của Sở; 01 Bằng khen của Bộ VHTT&DL; 01 Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh.
 
Hội nghị cũng đã thống nhất rõ được trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, Công đoàn và CB,VC-NLĐ cơ quan Bảo tàng Quảng Ninh:
 
- Trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan: Lãnh đạo, quản lý, điều hành các Phòng, Trung tâm, các tổ chức, đoàn thể làm tròn chức năng nhiệm vụ được giao; Kịp thời chấn chỉnh những sai sót của từng cán bộ, viên chức, người lao động nhằm xây dựng cơ quan đơn vị trong sạch, vững mạnh, có uy tín, chất lượng; Đảm bảo thực hiện đúng các chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức, người lao động theo quy định; Cùng BCH Công đoàn tổ chức chăm lo đời sống cho cán bộ, viên chức, người lao động. Quan tâm, giúp đỡ các đồng chí có hoàn cảnh gia đình khó khăn; Có kế hoạch và tạo điều kiện cho CB,VC-NLĐ trong đơn vị được tham gia học tập bồi dưỡng, đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ, chính trị, tin học, ngoại ngữ, xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ kế cận; Đảm bảo đáp ứng đủ điều kiện làm việc trong đơn vị, tạo điều kiện cho CB,VC-NLĐ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
 
- Trách nhiệm của Ban chấp hành Công đoàn cơ quan: Cùng với chính quyền chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CB,VC-NLĐ và đoàn viên công đoàn; Phát huy tinh thần làm chủ, bình đẳng, công bằng; Phát triển các hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT, tham quan du lịch cho CB,VC- NLĐ và đoàn viên Công đoàn; Cùng lãnh đạo cơ quan tổ chức các phong trào thi đua, khơi dậy truyền thống yêu nước, truyền thống xây dựng CNXH của giai cấp công nhân Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ CNH-HĐH và hội nhập Quốc tế.
 
- Trách nhiệm của cán bộ, viên chức, người lao động: Làm việc có khoa học, có chương trình và báo cáo cho lãnh đạo cũng như cấp trên đúng kỳ hạn; Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chủ động xây dựng, triển khai và thực hiện nhiệm vụ được giao; Khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác được giao với năng suất, chất lượng và hiệu quả cao; Thực hành tiết kiệm, không gây phiền hà sách nhiễu, tiêu cực trong thi hành nhiệm vụ; Thực hiện văn hoá nơi công sở, chấp hành nghiêm các nội quy, quy định và tham gia tích cực các hoạt động của cơ quan; Thực hiện tốt các quy định do Thủ trưởng cơ quan đề ra.
 
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Phương – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Ninh ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tích mà Bảo tàng Quảng Ninh đã đạt được trong năm qua, đồng thời nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020 mà Bảo tàng cần thực hiện, đó là: Tập trung thực hiện có hiệu quả các hoạt động chuyên môn; Tổ chức tốt các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và các ngày lễ, các sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh, đặc biệt tổ chức một chuỗi các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 60 năm thành lập Bảo tàng Quảng Ninh (02/9/1960-02/9/2020).
Đ/c Nguyễn Hồng Phương – Phó Giám đốc Sở VHTT phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
 
Hội nghị đã biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chuyên môn và phong trào thi đua năm 2019.
 
Kết thúc Hội nghị là ký kết giao ước thi đua giữa Chuyên môn với Công đoàn và phát động thi đua trong toàn cơ quan Bảo tàng Quảng Ninh, cùng nhau quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị CB,VC-NLĐ năm 2020.
 
* Một số hình ảnh tại Hội nghị CB,VC-NLĐ Bảo tàng Quảng Ninh năm 2020
 
 
 
Lãnh đạo Sở VHTT tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở cho cá nhân có thành tích xuất sắc
trong phong trào thi đua năm 2019
 
Lễ ký kết giao ước thi đua giữa Chuyên môn và Công đoàn
 
Bài, ảnh: Đặng Hoa – BTQN
 
 

Nguồn tin:BTQN