Image
Loading
Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam


Nguồn tin:BTQN
  • Cập nhật:17/09/2020 08:55:25 SA

Thực hiện Nghị quyết số 256/2020/NQ-HĐND ngày 14/5/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh; Nghị quyết số 286/2020/NQ-HĐND ngày 08/9/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 256/2020/NQ-HĐND ngày 14/5/2020 về một số giải pháp hỗ trợ kích cầu du lịch tỉnh Quảng Ninh năm 2020


Bảo tàng Quảng Ninh trân trọng thông báo:
1. Giảm 50% giá vé thu phí tham quan Bảo tàng Quảng Ninh từ ngày 09/9/2020 đến hết ngày 31/12/2020.
2. Giảm 100% giá vé thu phí tham quan Bảo tàng Quảng Ninh trong các ngày: ngày 20/10/2020 (ngày Phụ nữ Việt Nam); ngày 12/11/2020 (ngày Truyền thống công nhân vùng mỏ, ngày truyền thống ngành Than); ngày 20/11/2020 (ngày Nhà giáo Việt Nam); ngày 22/12/2020 (ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam).
Bảo tàng Quảng Ninh xin được trân trọng thông báo!
 
 

Nguồn tin:BTQN