Nguồn tin:BTQN
  • Cập nhật:10/01/2018 08:37:21 SA

Được sự quan tâm, chỉ đạo của Chi bộ Bảo tàng Tỉnh; Cơ quan chuyên môn phối hợp với tổ chức Công đoàn Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh xây dựng, tổ chức Bếp ăn tập thể của cơ quan nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, phục vụ đời sống cho cán bộ, viên chức và người lao động.


 

 Trong những năm qua, việc chăm lo đời sống cho cán bộ, viên chức và người lao động trong cơ quan Bảo tàng là một nhiệm vụ cơ bản, trọng tâm, luôn được Lãnh đạo, Công đoàn Bảo tàng quan tâm, đầu tư về cơ sở vật chất và nguồn lực. Từ tháng 1 năm 2018, Cơ quan Bảo tàng Tỉnh bắt đầu đưa Bếp ăn tập thể vào phục vụ đời sống của cán bộ, viên chức và người lao động. Có thể thấy rằng hầu hết cán bộ, viên chức và người lao động trong cơ quan đều có mong muốn được phục vụ những bữa ăn ngon, bảo đảm về dinh dưỡng và vệ sinh thực phẩm, với chi phí hợp lý do cơ quan đứng ra tổ chức nấu và quản lý. Việc tổ chức xây dựng bếp ăn tập thể là yêu cầu thiết thực, hướng tới việc thực hiện các mục tiêu: Chăm lo đời sống, sức khoẻ và nâng cao phúc lợi cho cán bộ, viên chức và người lao động; Ổn định sinh hoạt, tiết kiệm thời gian cho cán bộ, viên chức và người lao động để tập trung vào hoạt động quản lý và công việc chuyên môn; Xây dựng và duy trì văn minh công sở. Mục tiêu cụ thể: Phục vụ bữa ăn trưa đủ chất dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm.  Giá cả hợp lý, phù hợp với khả năng tài chính của cán bộ, viên chức và người lao động.

Có thể nói việc tổ chức xây dựng bếp ăn tập thể tại cơ quan Bảo tàng Tỉnh là sự nỗ lực và tâm huyết rất lớn của Cấp ủy,  Ban lãnh đạo và Công đoàn Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh trong việc chăm lo đời sống cho cán bộ, viên chức và người lao động, tạo điều kiện để họ yên tâm lao động và công tác.


Nguồn tin:BTQN