Nguồn tin:baoquangninh.com.vn
  • Cập nhật:15/09/2019 08:50:13 SA

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa quyết định bổ sung bộ tem bưu chính "Chiến thắng Bạch Đằng (1288)" vào Chương trình phát hành tem bưu chính năm 2020.


Theo quyết định số 1480/QĐ-BTTTT ký ngày 12/09/2019, Bộ TT&TT sẽ bổ sung bộ tem bưu chính "Chiến thắng Bạch Đằng (1288)", gồm 01 mẫu tem vào Chương trình phát hành tem bưu chính năm 2020 (Tem kỷ niệm). Bộ tem bưu chính này được phát hành đặc biệt vào ngày 31/3/2020 tại Quảng Ninh.
Bộ tem bưu chính "Chhiến thắng Bạch Đằng (1288)" được phát hành đặc biệt vào ngày 31/3/2020
 
Đây là bộ tem bưu chính được Bộ TT&TT quyết định bổ sung vào Chương trình phát hành tem bưu chính năm 2020 trên cơ sở xem xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam về việc đề xuất phát hành bộ tem bưu chính về Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn với Chiến thắng Bạch Đằng năm 1288 tại TX Quảng Yên.
 

Nguồn tin:baoquangninh.com.vn