Image
Loading
Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam


Nguồn tin:BTQN
  • Cập nhật:19/09/2020 09:07:12 SA

Thực hiện chỉ đạo của Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao về việc triển khai một số hoạt động hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Bảo tàng Quảng Ninh đang gấp rút triển khai một số hoạt động


Bảo tàng Quảng Ninh trang trí cờ, khẩu hiệu, tranh cổ động chào mừng
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025
Khẩu hiệu, tranh cổ động trang trí bên ngoài Bảo tàng Quảng Ninh chào mừng
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025
 
Trang trí cờ, hoa, băng rôn, khẩu hiệu, tranh cổ động bên trong và ngoài Bảo tàng, Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm.
 
Chủ trì, xây dựng kế hoạch tổ chức triển lãm ảnh tư liệu với chủ đề: “Quảng Ninh - những mốc son lịch sử” tại Bảo tàng Quảng Ninh sẽ khai mạc vào ngày 21/9/2020.
 
Triển lãm giới thiệu thành tựu kinh tế - xã hội của Tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020; Tiến tới thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 
Băng rôn điện tử bên trong Bảo tàng Quảng Ninh chào mừng
Đại hội đại biểu tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025
 
Tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân và du khách tới tham quan Bảo tàng, Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Những thành tựu kinh tế - xã hội của Tỉnh đạt được trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020; Khẳng định vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng trong đời sống chính trị - xã hội của địa phương, đất nước.
 
Tham mưu triển khai, xây dựng đề cương nội dung, đề cương thuyết minh và thi công thực hiện gian trưng bày giới thiệu những thành tựu tiêu biểu của Sở Văn hóa và Thể thao 5 năm (2015 – 2020) gắn với sự phát triển chung của tỉnh theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV, kế thừa 10 năm thực hiện Cương lĩnh 1991 (bổ sung sửa đổi năm 2011) và 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới của Đảng (từ năm 1986 đến nay); Giới thiệu định hướng, chỉ tiêu phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ của Sở trong thời gian 5 năm tới tại Triển lãm thành tựu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV do UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 24 đến 28/9/2020.
 
Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm – nơi sẽ diễn ra Triển lãm thành tựu phát triển
kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV
 
Xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ thường trực, thuyết minh, bộ phận kỹ thuật, lễ tân phục vụ tại không gian Triển lãm.
 
Lên phương án tuyên truyền hướng dẫn đại biểu, nhân dân và du khách tham quan triển lãm, mở cửa Bảo tàng và Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh 03 buổi/ngày trong thời gian diễn ra Đại hội và Triển lãm.
 
Các hoạt động của Bảo tàng Quảng Ninh đã góp phần tạo không khí sôi động chào mừng sự kiện quan trọng của tỉnh Quảng Ninh - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra vào ngày 25-27/9 thành công tốt đẹp./.
Bài, ảnh: Đặng Hoa
 

Nguồn tin:BTQN