Image
Loading
Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam


Nguồn tin:baoquangninh.com.vn
  • Cập nhật:11/05/2021 02:49:23 CH

Năm 1961 là năm đầu tiên Miền Bắc bắt đầu triển khai thực hiện”Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất phát triển kinh tế quốc dân (1961-1965)”.


Cùng với nhân dân Miền Bắc, nhân dân khu Hồng Quảng và tỉnh Hải Ninh hăng hái thi đua, đẩy mạnh sản xuất xây dựng chủ nghĩa xã hội. Ngày 8 và 9 tháng 5 năm 1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã về thăm tỉnh Hải Ninh, thăm đảo Cô Tô.
 
Tại những nơi này, Người đã gặp gỡ, trò chuyện, ân cần hỏi thăm đời sống và nhắc nhở nhân dân phải hăng hái tham gia sản xuất, bảo vệ Tổ quốc.
Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với cán bộ chủ chốt tỉnh Hải Ninh, ngày 9/5/1961.
 
 
Ngày 9/5/1961, máy bay trực thăng đưa Chủ tịch Hồ Chí Minh
từ Trà Cổ đến thăm đảo Cô Tô. Cùng đi với Bác
có đồng chí Hoàng Chính, Bí thư Tỉnh uỷ Hải Ninh.
 
 
Nhân dân Cô Tô vui mừng chào đón Chủ tịch Hồ Chí Minh tới thăm đảo,
ngày 9/5/1961.
 
Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với hơn 2.000 đồng bào,
cán bộ, bộ đội đảo Cô Tô, ngày 9/5/1961.
Bác ân cần dặn dò: “Thủ đô Hà Nội tuy cách xa các đảo nhưng Đảng
và Chính phủ luôn luôn quan tâm đến đồng bào các đảo
và mong đồng bào đoàn kết, cố gắng và tiến bộ”.
 
 
Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm đảo Cô Tô, ngày 9/5/1961.
 
      
 
 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đề nghị đồng chí Hoàng Chính,
Bí thư Tỉnh uỷ Hải Ninh bới xem chất lượng giống khoai lang
bà con trồng trên đảo Cô Tô, ngày 9/5/1961.
 
Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm hỏi đời sống người dân trên đảo Cô Tô, ngày 9/5/1961.
 

Nguồn tin:baoquangninh.com.vn