Nguồn tin:admin
 • Cập nhật:20/10/2015 11:18:51 SA

.


BAN LÃNH ĐẠO
1. Ông: Kiều Đinh Sơn 

Bí thư Chi bộ, Giám đốc Bảo tàng
- Điện thoại: 02033. 823.045; 0912.548.674 
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ văn hóa
- Lý luận chính trị: Cao cấp
 
  Nhiệm vụ được phân công:

 Là Thủ trưởng cơ quan; Chủ tài khoản. Đứng đầu quản lý, điều hành mọi hoạt động của Bảo tàng.

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan quản lý cấp trên về việc quản lý, điều hành mọi hoạt động của Bảo tàng theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

- Chịu trách nhiệm về việc thi hành nhiệm vụ của cán bộ, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý.

- Trực tiếp chỉ đạo công tác: Tổ chức cán bộ, đào tạo bồi dưỡng; Hành chính quản trị; Nghiên cứu, sưu tầm, trưng bày; Kiểm kê, bảo quản; Tuyên truyền cơ sở; Quản lý Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm; công tác đối ngoại, thi đua khen thưởng, đại diện phát ngôn và các công việc khác theo sự phân công nhiệm vụ của cấp có thẩm quyền.

 

2. Ông: Nguyễn Vũ Dũng  

 

- Phó Bí thư Chi Bộ, Phó Giám đốc Bảo tàng    
- Điện thoại: 02033.620.351
- Email: nguyenvudung1975@gmail.com
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư xây dựng
- Lý luận chính trị: Cao cấp
 
Nhiệm vụ được phân công:

-  Là người giúp Giám đốc phụ trách một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công;

- Thay mặt Giám đốc giải quyết các công việc của cơ quan khi được ủy quyền và các công việc khác theo sự phân công nhiệm vụ trong tập thể Ban Giám đốc.

- Trực tiếp chỉ đạo công tác: Báo cáo tổng hợp, Hành chính quản trị; Kỹ thuật thiết bị; Di tích; Trung tâm dịch vụ; Trung tâm Thông tin, bảo tồn và phát huy di sản; Trưởng ban Biên tập trang Thông tin điện tử tổng hợp (Website) của cơ quan.

CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ:

I. Phòng Hành chính-Quản trị

1. 

 2. Nguyễn Thị Ngọc Lan

 

- Phó trưởng phòng Hành chính - Quản trị 
- Điện thoại văn phòng: 0904.029.269 
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật
- Lý luận chính trị: Trung cấp

3. Ninh Thị Phượng

 - Phó trưởng phòng Hành chính - Quản trị

- Điện thoại: 0982.813.326

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Tài Chính - Ngân hàng
- Lý luận chính trị: Trung cấp

4. Ngô Thị Út

- Nhân viên tạp vụ
- Điện thoại văn phòng:02033.825.031
- Di động: 0932386929
5. Bùi Thị Hương
 
- Nhân viên Văn thư
- Điện thoại văn phòng: 
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Trung cấp Sư phạm nhạc họa

6. Tống Văn Tỉnh

- Lái xe
- Điện thoại văn phòng:02033.825.031
- Di động: 0983.633.098

7. Ngô Thị Miền

 

- Kế toán
- Điện thoại: 0902.093.171
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân kinh tế
- Lý luận chính trị:

8. Lê Văn Thắng

 

- Nhân viên bảo vệ
- Điện thoại: 0934.395.822
- Email.  
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cao đẳng kế toán
- Lý luận chính trị:

9. Phạm Thị Ngọc Bích

 
 
- Nhân viên bán vé
- Điện thoại: 0168.330.8816
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân kế toán
- Lý luận chính trị: sơ cấp
 
 II. Phòng kỹ thuật – Thiết bị
1. Nguyễn Sỹ Ngọc

  

- Trưởng phòng Kỹ thuật - Thiết bị  
- Điện thoại: 0982.621.666
- Email: ngochalong76@gmail.com
- Chuyên môn, nghiệp vụ:  Đại học Công nghệ Thông tin
- Lý luận chính trị: Trung cấp
2. Kiều Duy Đồng

         

- Nhân viên phòng Kỹ thuật - Thiết bị 
- Điện thoại: 01688.559.343
- Email:
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Trung cấp điện
- Lý luận chính trị:
3. Tẩy Thị Hà

- Nhân viên phòng Kỹ thuật - Thiết bị
- Điện thoại: 0164.982.6506
- Email: beheoqn91@gmail.com
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học cơ điện
- Lý luận chính trị: Sơ cấp
 
 III. Phòng Tuyên truyền – Cơ sở
  1. Nguyễn Thị Thu Huyền
 
- Trưởng phòng Tuyên truyền - Cơ sở
- Điện thoại văn phòng:0912.035.655
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân KHXH&NV
- Lý luận chính trị: Trung cấp
 
 2. Đỗ Thanh Mai
 
 
- Phó trưởng phòng Tuyên truyền - Cơ sở 
- Di động: 0908.4522.968.
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Văn hóa 
- Lý luận chính trị: Trung cấp        
3. Phan Thị Oanh
  
 
- Thuyết minh viên
- Điện thoại: 0985.728.898
- Email:phanthioanhbtqn@gmail.com
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân văn hóa
- Lý luận chính trị: Trung cấp
 
 4. Tô Thị Bích Ngọc
  
- Thuyết minh viên 
- Điện thoại: 0989.893.328
- Email:bichngocck1@gmail.com 
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân ngoại ngữ
- Lý luận chính trị: Trung cấp
 
5. Nguyễn Thị Hoài Thanh
 
 
  
- Thuyết minh viên
- Điện thoại: 0985.023.763 
- Email:lilinguyen86@gmail.com 
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân KHXH&NV
- Lý luận chính trị:

6. Đoàn Thị Huyền

  

- Thuyết minh viên
- Điện thoại: 0964.241.696 
- Email: hqhvh@gmail.com 
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân văn hóa 
- Lý luận chính trị:

7. Trần Nhân
 
 
 
- Thuyết minh viên
- Điện thoại:
- Email: 
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Văn hóa, Cử nhân Quản trị kinh doanh 
- Lý luận chính trị: Trung cấp
8. Nguyễn Thị Thu Trang
 
- Thuyết minh viên                    
- Điện thoại: 0915.825.566
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Quản trị Doanh nghiệp
- Lý luận chính trị:
9. Vũ Hà Chung
 
- Thuyết minh viên                  
- Điện thoại:0914.336.446
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Trung cấp du lịch
 
10. Đỗ Thị Yến
 
 
- Thuyết minh viên                  
- Điện thoại:
- Email: 
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Việt Nam học
- Lý luận chính trị: 
 
11. Trương Thị Thu Huyền
 
 
 
- Thuyết minh viên                  
- Điện thoại:
- Email:  
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Kinh tế Xây dựng
- Lý luận chính trị: sơ cấp
 
12. Bùi Thị Ngọc Anh
 
 
- Thuyết minh viên                  
- Điện thoại:
- Email:  
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Văn hóa 
- Lý luận chính trị: 
 
13. Phạm Thị Làn
 
 
 - Thuyết minh viên 
 - Điện thoại: 0979.966.208
- Chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân văn hóa
- Lý luận chính trị: Trung cấp
 
14. Bùi Nguyệt Minh
 
 
 
- Thuyết minh viên 
- Điện thoại: 
- Email: 
- Chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Kế toán
- Lý luận chính trị: 
 
 IV. Phòng Kiểm kê – Bảo quản
1. Nguyễn Thị Xiêm
 
 - Trưởng phòng Kiểm kê - Bảo quản
- Điện thoại văn phòng:02033.620.350
- Di động: 0166.921.1665.
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân văn hóa
- Lý luận chính trị: Trung cấp
2. Ngô Thị Ngọc Diệp
 
 
- Phó trưởng phòng Kiểm kê -  Bảo quản
- Điện thoại văn phòng:02033.620.350
- Di động: 0986.770.889.
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân văn hóa
- Lý luận chính trị: Trung cấp
3. Nguyễn Thị Thu Lan
 
- Thủ kho phòng Kiểm kê - Bảo quản
- Điện thoại: 0982.095.596
- Email: 
- Chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân văn hóa
- Lý luận chính trị:
 
4. Nguyễn Thị Xuân
 
 
- Thủ kho phòng Kiểm kê - Bảo quản
- Điện thoại: 01689.399.567
- Email: conduonghanhphuc21@gmail.com
- Chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân văn hóa
- Lý luận chính trị:
 
5. Trần Thị Minh Thảo
 - Kiểm kê
- Điện thoại: 0963.799.603
- Email: thaotranhuc@gmail.com
- Chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân văn hóa
- Lý luận chính trị:
 
6. Dương Thị Huyền
 
 - Kiểm kê  
- Điện thoại: 0976.421.000
- Email: violetmylove1987@gmail.com
- Chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân văn hóa
- Lý luận chính trị:
V. Phòng Nghiên cứu - Sưu tầm - Trưng bày
1. Nguyễn Đức Phương
 
- Trưởng phòng Nghiên cứu - Sưu tầm - Trưng bày
- Điện thoại:  0963.310.499
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ văn hóa
- Lý luận chính trị: Trung cấp 
2. Nguyễn Thị Thu Hương
 
 
 
- Phó trưởng phòng 
- Điện thoại :02033.620.349 
- Email:nguyenhuong308@gmail.com
- Chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Lịch sử
- Lý luận chính trị: Trung cấp
 
3. Phạm Thanh Lâm
 
 
 
- Nhân viên phòng Nghiên cứu - Sưu tầm - Trưng bày 
- Điện thoại :02033.620.349
- Email:
- Chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Khoa học xã hội và Nhân văn
- Lý luận chính trị: 
 
VI - Trung tâm Thông tin, Bảo tồn và Phát huy di sản văn hóa
1. Phan Thị Thúy Vân
 
   
Giám đốc Trung tâm
- Điện thoại:  
- Email: quynhvan9570@gmail.com
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Văn hóa  
- Lý luận chính trị: Trung cấp
2. Ngô Văn Chiều
                                               
 - Phó giám đốc Trung tâm
 - Điện thoại:  
 - Email:
 - Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Khoa học xã hội và Nhân văn, Cử nhân Luật
- Lý luận chính trị: Trung cấp 
3. Đặng Thị Hoa
                                              
- Nhân viên Trung tâm                 
- Điện thoại: 01287.023.688
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Khoa học xã hội và Nhân văn
- Lý luận chính trị: Trung cấp 
 
VII - Trung tâm dịch vụ
 
1. Nguyễn Phương Thảo
 
                                           
 
- Phó giám đốc Trung tâm
- Điện thoại: 0902.011.618
- Email:
- Chuyên môn: Thạc sỹ Văn hóa
- Lý luận chính trị: Trung cấp 
 
2. Dương Minh Đức
 
                                            
 
- Nhân viên                   
- Điện thoại:
- Email: 
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Sư phạm lịch sử
- Lý luận chính trị: Trung cấp 
3. Hoàng Thị Tâm
 
 
- Nhân viên        
- Điện thoại: 0936.268.630
- Email: 
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân kế toán
- Lý luận chính trị:
 
4. Vũ Thị Trà My
 
 
- Nhân viên
- Điện thoại:
- Email:
- Chuyên môn. nghiệp vụ: Cử nhân Kế toán
- Lý luận chính trị: Sơ cấp
 
5. Bùi Trần Thùy Anh
 
 
- Nhân viên
- Điện thoại:
- Email:
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Quản trị nhân lực
- Lý luận chính trị:
  
 VIII- Phòng Di tích
 
1. Trần Thị Thùy Chi
 
 
- Phó trưởng phòng
- Điện thoại:
- Email: thuychidt@gmail.com
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Khoa học Xã hội và Nhân văn
- Lý luận chính trị: Trung cấp
 
2. Nguyễn Trung Dũng
 
 
 
- Phó trưởng phòng      
- Điện thoại:  
- Email: 
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Văn hóa
- Lý luận chính trị: Trung cấp
 
3. Nguyễn Văn Hội
 
 
- Nhân viên
- Điện thoại:  
- Email: 
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Lịch sử
- Lý luận chính trị: Trung cấp
 
4. Đỗ Thành Trung 
 
 
- Nhân viên
 - Điện thoại:  
- Email: 
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư xây dựng công trình
- Lý luận chính trị: Trung cấp
 
IX- Phòng Quản lý Cung Quy hoạch- Hội chợ- Triển lãm
 
1. Bùi Nam Phương
 
 
- Trưởng phòng
- Điện thoại:0912.187.781
- Email: namphuong2507@gmail.com
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ giáo dục học
- Lý luận chính trị: Trung cấp
 
2. Phạm Tuấn Hùng
 
 
 
- Nhân viên
- Điện thoại:  
- Email: 
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Quản trị kinh doanh
- Lý luận chính trị: Trung cấp
 
3. Nguyễn Tiến Dũng
 
- Nhân viên
- Điện thoại:  
- Email: 
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Trung cấp Kỹ thuật chiếu bóng
- Lý luận chính trị: Trung cấp
 
4. Vũ Thị Kim Dung
 
 
- Thuyết minh viên
- Điện thoại:
- Email: 
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Văn hóa
- Lý luận chính trị: Trung cấp
 
5. Chu Thị Hường
 
 
 
- Thuyết minh viên
- Điện thoại:  
- Email: 
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Du lịch
- Lý luận chính trị: 
 
6. Nguyễn Mạnh Hà
 
 
 
- Nhân viên
- Điện thoại:  
- Email: 
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cao đẳng Công nghệ điện tử
- Lý luận chính trị: 
 
7. Phạm Thị Hồng
 
 
 
- Nhân viên
- Điện thoại:  
- Email: 
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Kế toán
- Lý luận chính trị: 
 
8. Dương Thanh Hương

 

- Thuyết minh viên 
- Điện thoại: 0978.183.999
- Email: 
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân văn hóa du lịch HP
- Lý luận chính trị: 
 
7. Lâm Thị Thu Quỳnh
 
 
 
- Thuyết minh viên
- Điện thoại:  
- Email: 
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Kế toán
- Lý luận chính trị: 
 
8. Chu Đức Tâm
 
 
 
- Nhân viên
- Điện thoại:  
- Email: 
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Kỹ thuật điện
- Lý luận chính trị: 
  
9. Bùi Huy Dương 
 
 
 
- Nhân viên
- Điện thoại:  
- Email: 
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cao đẳng Quản trị mạng
- Lý luận chính trị: 
 
10. Nguyễn Hữu Khánh
 
 
- Nhân viên
- Điện thoại:  
 
11. Nguyễn Bá Khuê
 
- Nhân viên
- Điện thoại:  
 
 

Nguồn tin:admin
Tin khác:

 • Di sản văn hóa Phật giáo
 • Đèn cổ Việt Nam
phat giao

Thống kê truy cập

 • duong-link-khong-co Đang online: 143
  duong-link-khong-co Hôm nay: 795
  duong-link-khong-co Hôm qua: 966
  duong-link-khong-co Tuần này: 6,385
  duong-link-khong-co Tuần trước: 7,728
  duong-link-khong-co Tháng này: 253,763
  duong-link-khong-co Tháng trước: 248,598
  duong-link-khong-coTất cả: 2,306,476

Liên kết Website