Image
Loading
Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam


Nguồn tin:BTQN
  • Cập nhật:27/04/2021 10:36:23 SA

Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 9/3/2021của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 43 KH/TU, ngày 24/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh và Kế hoạch số 25-KH/ĐUK, ngày 06/4/2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.


Sáng ngày 24/4/2021, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại một số cơ quan, đơn vị.
Quang cảnh Hội nghị
 
Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối; Nguyễn Thị Huyền Trang, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.
 
Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Tỉnh ủy viên,
Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh truyền đạt Nghị quyết Đại hội XIII tại Hội nghị
 
Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã truyền đạt tới Hội nghị những nội dung chính gồm hai phần: Phần thứ nhất: Đánh giá tình hình thực hiện Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm (2011 - 2020) và Phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm (2016-2020); Phần thứ hai: Những nội dung trọng tâm của Chiến lược phát triển KTXH 10 năm (2021-2030) và Phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm (2021-2025).
 
Đồng thời truyền đạt tới Hội nghị 5 chuyên đề, tập trung vào những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, gồm:
 
Chuyên đề 1: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 
Chuyên đề 2: Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021-2030) và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025).
 
Chuyên đề 3: Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 
Chuyên đề 4: Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam.
 
Chuyên đề 5: Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia.
 
Cán bộ, Đảng viên, người Lao động Bảo tàng Quảng Ninh
tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết. 
 
Kết thúc Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đề nghị các Chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Ninh và các đại biểu tham gia học tập nghiêm túc tiếp thu 5 nội dung chuyên đề đã được truyền đạt, tiếp tục nghiên cứu và vận dụng sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, đồng thời yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động căn cứ chức trách, nhiệm vụ được giao tự nghiên cứu, viết thu hoạch theo kế hoạch đề ra.
 
Một số hình ảnh tại Hội nghị:
 
 
                                                                                                                          Bài, ảnh: Đặng Thị Hoa-BTQN

Nguồn tin:BTQN