Image
Loading
Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam


Nguồn tin:Báo Quảng Ninh
  • Cập nhật:19/11/2015 03:36:47 CH

QNP – Sáng 19-11, BTV Tỉnh ủy họp bàn cho ý kiến về nội dung, chương trình Kỳ họp cuối năm HĐND tỉnh khóa XII và cho chủ trương về một số chính sách, dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp.


 
 
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đọc chủ trì hội nghị
Tại hội nghị, BTV đã nghe Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo xin chủ trương ban hành chế độ, chính sách đặc thù đối với Đội bóng chuyền nữ Quảng Ninh giai đoạn 2016-2020; Chương trình việc làm tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016-2020; Chính sách hỗ trợ một số đối tượng trẻ em trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016-2020; Chính sách hỗ trợ cho các đối tượng học nghề trong danh mục các nghề khuyến khích đào tạo của tỉnh, giai đoạn 2016-2020; chủ trương gia hạn thời gian thực hiện và sửa đổi bổ sung chính sách hỗ trợ lãi suất đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; chủ trương, giải pháp tăng cường công tác quản lý bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016-2020.

Thảo luận về các nội dung trên, BTV Tỉnh ủy cơ bản thống nhất chủ trương Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình. Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu đối với một số chế độ, chính sách, trên cơ sở rà soát lại các cơ sở pháp lý đảm bảo chặt chẽ, cần nghiên cứu thực tiễn một cách tổng thể để có những chính sách đồng bộ và hiệu quả nhất.

 
 

 

Nguồn tin:Báo Quảng Ninh