Nguồn tin:baoquangninh.com.vn
  • Cập nhật:31/10/2019 08:28:50 SA

Sáng 30/10, tại TP Hạ Long, Hội Văn nghệ dân gian Quảng Ninh phối hợp với Trường Đại học Hạ Long tổ chức Hội thảo “Địa danh Quảng Ninh xưa và nay” lần thứ 2. Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Tô Ngọc Thanh, Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, dự hội thảo.


Quang cảnh hội thảo.
 
"Địa danh Quảng Ninh xưa và nay” là nhiệm vụ khoa học công nghệ được UBND tỉnh giao cho Hội Văn nghệ dân gian Quảng Ninh thực hiện trong 2 năm 2018-2019, bằng nguồn ngân sách tỉnh. Theo quy định của đề tài, Hội Văn nghệ dân gian Quảng Ninh sẽ tổ chức 2 cuộc hội thảo, 2 cuộc tọa đàm. Để có cơ sở tổng kết và nghiệm thu đề tài khoa học, nhóm thực hiện đã tổ chức cuộc hội thảo lần thứ 2 kế thừa hội thảo lần thứ 1 và 2 cuộc tọa đàm trước, nhằm tiếp tục có những nhận thức sâu hơn về giá trị của địa danh; bổ sung nhiều tư liệu quý, đánh giá những việc đã làm được và chưa làm được để hoàn chỉnh xây dựng bộ sách "Địa danh Quảng Ninh".
 
Hội thảo cũng đã nhận được nhiều ý kiến tham luận đề xuất những giải pháp tiếp tục phát huy giá trị của địa danh trong phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng, văn hóa, xã hội và du lịch của các địa phương, đồng thời đưa địa danh vào trường học.

Nguồn tin:baoquangninh.com.vn