Image
Loading
Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam


Nguồn tin:baoquangninh.com.vn
  • Cập nhật:16/08/2020 09:50:10 SA

Bảo tàng Quảng Ninh không chỉ có không gian đẹp, mà còn có cách tiếp cận hiện đại, độc đáo với du khách. Không gian trưng bày Cách mạng Tháng Tám 1945, một mốc lịch sử quan trọng được giới thiệu sinh động theo cách này.


Không gian trưng bày về Cách mạng Tháng Tám 1945 nằm ở tầng 2 Bảo tàng Quảng Ninh, nằm trong chỉnh thể của cả giai đoạn cách mạng từ 1926-1929, 1930-1931 tới sau khi Cách mạng thắng lợi, giành chính quyền.
 
Không gian trưng bày Cách mạng Tháng Tám 1945 ở Bảo tàng Quảng Ninh có khoảng 50 hiện vật gốc bằng hình ảnh và hiện vật (vũ khí, quần áo, cờ...). Tuy số hiện vật không nhiều nhưng đây đều là các hiện vật có giá trị, được trưng bày theo chủ điểm, theo sự kiện rõ ràng và được hỗ trợ bằng các kỹ thuật trưng bày của bảo tàng thời hiện đại. Tất cả đã tái hiện một câu chuyện hấp dẫn du khách về Cách mạng Tháng Tám 1945 ở Quảng Ninh hết sức sinh động.
 
Không gian trưng bày về Cách mạng Tháng Tám 1945 được thể hiện sinh động
qua câu chuyện về những nhân vật lịch sử tham gia thành lập Chiến khu Đông Triều.
 
Ống đựng lương khô, đèn đất, nghiên mực,
dùng để họp chuẩn bị khởi nghĩa của nghĩa quân Chiến khu Đông Triều.
 
 
Vỏ lựu đạn, cối thuốc súng tới các vũ khí, dụng cụ thô sơ
được sáng tạo trong quá trình đấu tranh giành chính quyền.
 
Không gian trưng bày Cách mạng Tháng Tám 1945 ở Bảo tàng Quảng Ninh
được thiết kế theo phong cách trưng bày của bảo tàng hiện đại.
 
Du khách tham quan không gian trưng bày
Cách mạng Tháng Tám 1945 ở Bảo tàng Quảng Ninh.
 
 

Nguồn tin:baoquangninh.com.vn