Nguồn tin:BTQN
  • Cập nhật:12/06/2018 04:16:52 SA

Sáng ngày 31/5/2018, tại Bảo tàng Quảng Ninh đã tổ chức lễ công bố Quyết định số 1316/QĐ-UBND về việc sáp nhập Ban Quản lý Di tích và Danh thắng tỉnh vào Bảo tàng và kiện toàn cơ cấu tổ chức của Bảo tàng Quảng Ninh trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao.


 

 

Đến dự và chỉ đạo buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Thị Hạnh – Tỉnh Ủy viên, Giám đốc Sở ; Trần Tiến Dũng – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao cùng các đồng chí đại diện các tổ chức đoàn thể, lãnh đạo các phòng ban của Sở.

Về phía Bảo tàng Quảng Ninh và Ban Quản lý Di tích và Danh thắng có các đồng chí là lãnh đạo đơn vị cùng toàn thể Cán bộ viên chức đã đến dự và có mặt đông đủ.

Đồng chí Đỗ Trọng Đạt – Thường trực Đảng Ủy, Phó Chánh văn phòng phụ trách công tác tổ chức cán bộ lên công bố Quyết định. Trong Quyết định nêu rõ: Bảo tàng Quảng Ninh là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao; thực hiện chức năng sưu tầm, bảo quản, nghiên cứu, trưng bày, giới thiệu di sản văn hóa, bằng chứng vật chất về lịch sử - văn hóa và thiên nhiên của tỉnh Quảng Ninh và Việt Nam phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập, tham quan và hưởng thụ văn hóa của nhân dân trong tỉnh và du khách; hướng dẫn và tổ chức các hoạt động bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn. 

Bảo tàng Quảng Ninh có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng hoạt động theo quy định của pháp luật và chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức hoạt động, biên chế của Sở Văn hóa và Thể thao và các cơ quan có liên quan.

Bảo tàng Quảng Ninh có Ban Lãnh đạo Bảo tàng gồm 01 Giám đốc và 02 Phó Giám đốc; 06 Phòng chức năng và 02 Trung tâm; số người làm việc gồm 63 viên chức, hợp đồng 68/ NĐCP và hợp đồng lao động.

Bảo tàng hoạt động theo cơ chế tự chủ quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và các quy định khác có liên quan. Sử dụng cơ sở vật chất, tài sản, phương tiện, trang thiết bị  của Bảo tàng để làm việc. Trụ sở của Bảo tàng đặt tại thành phố Hạ Long, Quảng Ninh. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 1/5/2018.

Sau khi nghe công bố Quyết định, các đồng chí trong ban Lãnh đạo Sở đã chỉ đạo trực tiếp: Cần nhanh chóng ổn định công tác tổ chức về nhân sự; kiện toàn bộ máy, các tổ chức Đảng, Đoàn thể; Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, viên chức, người lao động để làm công tác tư tưởng; động viên tập thể Bảo tàng Quảng Ninh đoàn kết thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao và tin tưởng rằng với bộ máy mới Bảo tàng Quảng Ninh sẽ phát huy thế mạnh, xây dựng tập thể đoàn kết vững mạnh./.                                                         

 

Nguồn tin:BTQN