Nguồn tin:BTQN
 • Cập nhật:18/11/2020 02:14:07 CH

Thực hiện Kế hoạch số 02-KH/ĐU ngày 13/8/2020 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về học tập Nghị quyết Đại hôi Đảng bộ Khối lần thứ IX; Kế hoạch số 07-KH/ĐU ngày 20/10/2020 về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025, sáng 17/11/2020 tại Thư viện tỉnh Quảng Ninh, Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng bộ Khối các cơ quan Tỉnh; Nghị quyết Đại hội lần thứ XV Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2020-2025 cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lao động các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Ninh.


Đ/c Nguyễn Thanh Tùng, Phó Bí thư Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao
phát biểu chỉ đạo Hội nghị
 
Tới dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Phó Bí thư Đảng ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao. Sau thời gian hơn 3 giờ, hội nghị đã được nghe Báo cáo viên cấp tỉnh Phạm Thị An Linh, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh truyền đạt những nội dung chính như sau:
 
Đ/c Phạm Thị An Linh, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh,
Báo cáo viên cấp tỉnh truyền đạt các nghị quyết
 
Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV họp từ ngày 15/9/2020 đến ngày 27/9/2020 tại thành phố Hạ Long đã quyết nghị 5 nội dung chính sau: (1) Tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng ninh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020 nêu trong Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV trình Đại hội; (2) Thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV; (3) Thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến của các tổ chức và các tầng lớp nhân dân góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; (4) Thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV gồm 53 đồng chí, bầu đồng chí Nguyễn Xuân Ký làm Bí thư Tỉnh ủy; bầu Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; (5) Giao Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV ban hành Chương trình, hành động, đưa Nghị quyết vào cuộc sống.
 
Quang cảnh Hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết
 
Trong 5 năm 2015-2020, tỉnh Quảng Ninh không ngừng phát huy tiềm năng, thế mạnh để phát triển nhanh, bền vững, nội lực của tỉnh được củng cố, tăng cường, trở thành một trong những cực tăng trưởng kinh tế toàn diện của phía Bắc. Vị thế và uy tín của tỉnh được nâng cao. Có 15/17 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh làn thứ XIV cơ bản đạt và vượt. Bên cạnh đó tỉnh Quảng Ninh cũng thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn một số hạn chế yếu kém cần nỗ lực khắc phục.
 
Đại hội thống nhất mục tiêu tổng quát: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới sáng tạo; huy động sức mạnh tổng hợp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng – an ninh; xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện của phái Bắc.
 
Đại hội cũng đã thống nhất đưa ra các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025 về xây dựng Đảng, về kinh tế, về xã hội, về môi trường; Các quan điểm, định hướng phát triển giai đoạn 2020-2025; Tầm nhìn định hướng phát triển đến năm 2030, năm 2045.
 
Thống nhất 5 nhiệm vụ trọng tâm: Một là, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Hai là, đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược: (1) Đẩy nhanh tốc độ phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại. (2) Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. (3) Nâng cao chất lượng cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; giữ vững vị trí nhóm đầu về các chỉ số PCI, PAR, SIPAS và PAPI; Ba là, phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi phương thức phát triển từ ‘nâu” sang “xanh”; Bốn là, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế nhanh, bền vững với phát triển văn hóa, con người, xây dựng nền văn hóa giàu bản sắc Quảng Ninh; Năm là, đảm bảo vững chắc, quốc phòng – an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, chủ quyền biên giới quốc gia.
 
Quang cảnh Hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết
 
Đại hội nhấn mạnh 3 khâu đột phá: Một là, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với tăng nhanh quy mô và nâng cao chất lượng dân số; Hai là, đẩy mạnh tốc độ phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại, đảm bảo liên thông tổng thể; Ba là, xây dựng nền văn hóa giàu bản sắc Quảng Ninh gắn với thu hẹp nhanh khoảng cách giàu nghèo và chênh lệch vùng miền trong tỉnh; Thống nhất 15 đề án và chương trình trọng điểm tại Báo cáo chính trị.
 
CB,VC,LĐ Bảo tàng Quảng Ninh học tập, quán triệt nghị quyết
 
Việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng bộ Khối các cơ quan Tỉnh; Nghị quyết Đại hội lần thứ XV Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2020-2025 là nhiệm vụ bắt buộc, nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lao động cơ quan Sở Văn hóa và Thể thao. Từ đó chủ động tham mưu, cụ thể hóa quan điểm, mục tiêu của Nghị quyết và tổ chức thực hiện hiệu quả. Đặc biệt là những nội dung có liên quan đến lĩnh vực của ngành, cơ quan, đơn vị và bản thân mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lao động để tích cực tham gia vào công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đạt hiệu quả cao nhất.
 
Kết thúc Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết, Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và lao động căn cứ chức trách, nhiệm vụ được giao viết thu hoạch nộp về Đảng ủy Sở (đối với Ban Chi ủy), nộp về Chi bộ (đối với đảng viên)./.
 
Phan Thị Thúy Vân
 
 

Nguồn tin:BTQN
 • Di sản văn hóa Phật giáo
 • Đèn cổ Việt Nam
phat giao

Thống kê truy cập

 • duong-link-khong-co Đang online: 170
  duong-link-khong-co Hôm nay: 823
  duong-link-khong-co Hôm qua: 966
  duong-link-khong-co Tuần này: 6,413
  duong-link-khong-co Tuần trước: 7,728
  duong-link-khong-co Tháng này: 253,791
  duong-link-khong-co Tháng trước: 248,598
  duong-link-khong-coTất cả: 2,306,504

Liên kết Website