Nguồn tin:BTQN
  • Cập nhật:19/01/2020 03:00:35 CH

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm động viên, thăm hỏi đến đồng bào, chiến sỹ và nhân dân cả nước, đặc biệt là Tết cổ truyền của dân tộc.


Nhân dịp đón Xuân Canh Tý 2020, cùng Bảo tàng Quảng Ninh nhìn lại những tấm thiệp chúc Tết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó có cả thiệp chúc Tết ở dạng bản thảo, để lắng đọng đón nhận những tình cảm chứa chan yêu thương của Người.
Thiệp chúc Tết của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1947
Thiệp chúc Tết của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1951
Thiệp chúc Tết của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1953
Thiệp chúc Tết của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1954
Thiệp chúc Tết của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1956
 
Thiệp chúc Tết của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1959
Thiệp chúc Tết của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1960
Thiệp chúc Tết của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1962
Bản thảo thư chúc Tết của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1964
 
Thiệp chúc Tết của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1964
Thiệp chúc Tết của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1965
Thiệp chúc Tết của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1966
Thiệp chúc Tết của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1967
Thiệp chúc Tết của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1968
Thiệp chúc Tết của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1969
 
Sưu tầm: Vũ Thị Kim Dung -BTQN
 
 

Nguồn tin:BTQN