Nguồn tin:bvhttdl.gov.vn
  • Cập nhật:20/11/2019 02:56:45 CH

Thông tư số 19/2013/TTLT- BVHTTDL- BTNMT ngày 13/2/2014 về Hướng dẫn bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tíchNguồn tin:bvhttdl.gov.vn