• Hoạt động của bào tàng
  • RSS
  • Hội nghị triển khai công tác thi đua năm 2017

    Căn cứ Quyết định số 1174/QĐ-UBND, ngày 19/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh V/v kiện toàn, thành lập các Cụm, Khối thi đua tỉnh Quảng Ninh và việc bình xét thi đua của các Cụm, Khối;

  • Bảo tàng Quảng Ninh - Nơi lưu giữ ký ức

    Tháng 7 năm 1967 ngành than huy động lực lượng thanh niên lớn chi viện cho chiến trường Miền Nam lấy tên là Binh đoàn Than, cái tên bình dị nhưng đã đi vào lịch sử ngành than như..

Đầu « Trước  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  Sau » Cuối