• Thông tin khoa học
  • RSS
  • Đàn đá Việt Nam

    Đàn đá là nhạc khí tự thân vang cổ xưa của các dân tộc M’Nông, Mạ, Raglai… Người M’Nông gọi là kologolo, người Mạ gọi là goong luk (nghĩa là cồng đá)… Đàn đá gồm nhiều thanh đá cùng chất..

  • Nghề đan thuyền ở Hưng Học

    Khắp làng, đâu đâu cũng thấy thuyền nan, dọc hai bên đường vào làng là những rặng dừa nước với tán lá dài, rộng phủ bóng mát và dưới những gốc dừa là rất nhiều những chiếc thuyền nan được..

  • Trang phục dân tộc Tày

    Việt Nam, nơi quần tụ sinh sống của 54 dân tộc anh em. Mỗi dân tộc đều có những sắc thái riêng, độc đáo. Và một trong những điểm nhấn tạo nên sắc thái riêng của mỗi dân tộc chính..

Đầu « Trước  1 - 2 - 3 - 4  Sau » Cuối