Image
Loading
20/10/2015 11:17 SA
Lịch sử hình thành

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh được thành lập ngày 02/9/1960 với tên gọi lúc đó là Bảo tàng lịch sử và cách mạng khu Hồng Quảng, tại số nhà 5B Cầu Cao, thị xã Hòn Gai.

Theo Nghị quyết của Quốc hội khóa II, kỳ họp thứ 7, ngày 30/10/1963, khu Hồng Quảng hợp nhất với tỉnh Hải Ninh thành tỉnh Quảng Ninh và Bảo tàng lịch sử và cách mạng khu Hồng Quảng cũng đổi tên thành Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh. Sau khi được đổi tên, Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh thực hiện nhiệm vụ chính của mình là “Tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân vùng mỏ và nhân dân các dân tộc Quảng Ninh”, góp phần không nhỏ trong công tác thực hiện công cuộc xây dựng và củng cố chính quyền còn non trẻ; văn hóa phục vụ kháng chiến và kiến quốc.

Sau khi miền Nam được giải phóng, đất nước được thống nhất, cả nước đi lên Chủ nghĩa xã hội. Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh tiếp tục thực hiện nhiều cuộc triển lãm lưu động trên toàn tỉnh và tại một số thành phố trong cả nước, thực hiện thêm nhiệm vụ là: “Bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc”.

Năm 1990, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh giao trụ sở Công ty Xuất nhập khẩu Quảng Ninh để làm Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh, tại số 165, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Hạ Long.

Năm 2012, được sự quan tâm của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Bảo tàng Quảng Ninh đã được đầu tư xây dựng và khánh thành ngày 13/10/2013, đây là công trình gắn biển chào mừng nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 - 30/10/2013). Hiện nay, Bảo tàng Quảng Ninh là một thiết chế văn hoá cấp tỉnh, tọa lạc ngay tại trung tâm Quảng trường 30/10, bên bờ Vịnh Hạ Long xinh đẹp đã lần được Tổ chức Văn hóa - Giáo dục - Khoa học của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới; Bảo tàng Quảng Ninh đã được xếp hạng bảo tàng loại I trong hệ thống Bảo tàng Việt Nam (tháng 12/2021).

trang chủ

Chia sẻ:
Ý KIẾN BÌNH LUẬN  Ý KIẾN BÌNH LUẬN