Image
Loading
GIỚI THIỆU TỔNG QUAN BẢO TÀNG TỈNH QUẢNG NINH
  • 14/11/2015 08:08 SA

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN BẢO TÀNG TỈNH QUẢNG NINH

Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh gồm hai khu vực: Trưng bày ngoài trời và Trưng bày trong nhà.