Image
Loading
Quyết định số 1230/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Chương trình Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021 - 2025
  • 19/07/2021 03:30:40 CH

Quyết định số 1230/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Chương trình Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021 - 2025

Quyết định Phê duyệt Chương trình Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021 - 2025 1230/QĐ-TTg của Thủ..


Nghị định của Chính phủ số 86/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2005 về quản lí và bảo vệ di sản văn hóa dưới nước
  • 13/05/2019 03:49:53 CH

Nghị định của Chính phủ số 86/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2005 về quản lí và bảo vệ di sản văn hóa dưới nước

Văn bản số: 86/2005/NĐ-CP Ngày ban hành: ngày 08 tháng 7 năm 2005 Cơ quan ban hành: Chính phủ Người ký: Thủ tướng Phan Văn Khải


Thông tư quy định về sưu tầm hiện vật của bảo tàng công lập
  • 12/05/2019 03:44:46 CH

Thông tư quy định về sưu tầm hiện vật của bảo tàng công lập

Văn bản số : 11/2013/TT-BVHTTDL Ngày ban hành : 16/12/2013 Cơ quan ban hành : Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Người ký : Hoàng Tuấn Anh