Image
Loading
10/05/2024 12:00 SA
Tiếp tục triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hoá toàn quốc tháng 11 năm 2021, tiếp nối nội dung Hội thảo Văn hóa năm 2022, được sự đồng ý của lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội thảo Văn hóa năm 2024 với chủ đề "Chính sách và nguồn lực cho phát triển thiết chế văn hóa, thể thao".
 Hội thảo Văn hóa năm 2024 là diễn đàn để tham vấn ý kiến của các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực văn hoá, thể thao về việc thực hiện chính sách và nguồn lực cho phát triển thiết chế văn hóa, thể thao. Trên cơ sở đánh giá thực trạng, phân tích nguyên nhân kết quả đạt được, những tồn tại, vướng mắc, Hội thảo sẽ đề xuất các giải pháp để hoàn thiện thể chế, chính sách, khơi thông nguồn lực đầu tư xây dựng, phát triển thiết chế văn hóa, thể thao, đáp ứng yêu cầu xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phát huy giá trị văn hóa và con người Việt Nam theo mục tiêu của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và tinh thần chỉ đạo của Đảng về phát triển văn hóa, con người Việt Nam.
Chuẩn bị tổ chức Hội thảo Văn hóa năm 2024: "Chính sách và nguồn lực cho phát triển thiết chế văn hóa, thể thao" - Ảnh 1.

Hội thảo Văn hóa năm 2024 là diễn đàn để tham vấn ý kiến của các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực văn hoá, thể thao về việc thực hiện chính sách và nguồn lực cho phát triển thiết chế văn hóa, thể thao

Hội thảo diễn ra ngày 12/5/2024 (từ 7h30 đến 12h20) tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Quảng Ninh với hình thức trực tiếp.

Chủ trì Hội thảo gồm Lãnh đạo Quốc hội; Lãnh đạo Chính phủ; Lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Lãnh đạo Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh.

Có khoảng 300 đại biểu tham dự Hội thảo. Hội thảo cũng có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước; lãnh đạo các cơ quan Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Bộ, ngành liên quan; đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố, trực thuộc trung ương; Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban Nhân dân, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý; đại diện một số doanh nghiệp, hiệp hội hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và liên quan tới văn hóa, thể thao.

Chuẩn bị tổ chức Hội thảo Văn hóa năm 2024: "Chính sách và nguồn lực cho phát triển thiết chế văn hóa, thể thao" - Ảnh 2.

Hội thảo Văn hóa năm 2024 với chủ đề "Chính sách và nguồn lực cho phát triển thiết chế văn hóa, thể thao"

Hội thảo gồm 02 phần (tham luận và thảo luận).

Phần tham luận, Hội thảo sẽ nghe phát biểu khai mạc của lãnh đạo Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, phát biểu đề dẫn của lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, báo cáo trung tâm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, báo cáo của các bộ, ngành Trung ương và địa phương, tham luận của các chuyên gia về chính sách và nguồn lực cho phát triển thiết chế văn hoá, thể thao.

Phần thảo luận với hình thức trao đổi, thảo luận bàn tròn sẽ tập trung vào 02 nhóm nội dung chính: (1) Thực trạng quản lý, sử dụng, khai thác thiết chế văn hóa, thể thao; (2) Thể chế, chính sách và nguồn lực phát triển thiết chế văn hoá, thể thao.

Kết thúc 02 phần, Hội thảo sẽ nghe phát biểu của lãnh đạo Chính phủ và Phát biểu tổng kết, bế mạc Hội thảo của lãnh đạo Quốc hội.

Với việc tổ chức Hội thảo Văn hóa 2024, Ban Tổ chức hy vọng góp phần đẩy mạnh thể chế hóa đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng thành chính sách, pháp luật cụ thể và triển khai các nguồn lực một cách thiết thực, hiệu quả để xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, để văn hóa thật sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc./.

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL

trang chủ

Chia sẻ:
Ý KIẾN BÌNH LUẬN  Ý KIẾN BÌNH LUẬN
  
  
  

Bài nổi bật

Khai mạc triển lãm “Di sản thiên nhiên Thế giới – triển lãm đặc biệt Jeju Hàn Quốc”

Khai mạc triển lãm “Di sản thiên nhiên Thế giới – triển lãm đặc biệt Jeju Hàn Quốc”

  • 01/07/2023 08:56 SA

Sáng 30/6, tại Bảo tàng Quảng Ninh đã diễn ra buổi khai mạc trưng bày triển lãm: “Di sản thiên nhiên thế giới – Triển lãm đặc biệt JEJU HÀN QUỐC”. Triển lãm do Trung tâm di sản thế giới Jeju phối hợp với Trung tâm Văn hóa và Bảo...

Bài viết khác

Ngai, kiệu, hia... của triều Nguyễn lần đầu được gắn chip định danh

Ngai, kiệu, hia... của triều Nguyễn lần đầu được gắn chip định danh

  • 20/05/2024 12:00 SA

Từ tháng 5, lần đầu tiên 10 cổ vật triều Nguyễn được định danh và triển lãm trên không gian số. Những cổ vật đã được lựa chọn để định danh là các cổ vật tiêu biểu, đặc trưng của vua quan nhà Nguyễn như ngai, kiệu, hia (đồ ngự...